Công tắc cảm biến hồng ngoại lắp nổi K218D

Công tắc cảm biến hồng ngoại lắp nổi K218D

Công tắc cảm biến chuyển động hồng ngoại, tự động bật đèn khi có người chuyển động, tự động tắt khi không có người. 

Đánh giá:
    Công tắc cảm biến chuyển động hồng ngoại, tự động bật đèn khi có người chuyển động, tự động tắt khi không có người.