Mặt công tắc cảm biến hồng ngoại V3

Mặt công tắc cảm biến hồng ngoại V3

Công tắc cảm biến chuyển động hồng ngoại, tự động bật đèn khi có người chuyển động, tự động tắt khi không có người. 

Đánh giá:
    Công tắc cảm biến chuyển động hồng ngoại, tự động bật đèn khi có người chuyển động, tự động tắt khi không có người.