Panasonic KX-TES824 (8 trung kế 24 máy nhánh)

Panasonic KX-TES824 (8 trung kế 24 máy nhánh)

Tổng đài điện thoại Panasonic KXTES824-8-24 Chi Tiết 08 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext) - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA) 1 kênh. - 01 Card KX-TE82483 mở rộng .

- Bộ tổng đài panasonic KX-TES824 với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ

- Tích hợp sẵn lời chào 1 kênh và 3 cấp truy cập, lời chào thời gian 180 giây

- Thêm 1 kênh lời chào ( cắm thêm card lời chào KX-TE82491)

- Tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ.

- Cho phép hạn chế gọi đi đường dài bằng password

Đánh giá: